Policia Bashkiake Tiranë, mundësoi dhurata për edukimin dixhital, gjë e cila do ndihmoje fëmijët me aftësi te kufizuar në përdorimin e teknologjisë.