Policia Bashkiake, për mbarevajtjen e aktivitetit sportiv Fun Run, që u organizua nga Bashkia Tiranë, me nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme.