Policia Bashkiake në ndihmë të komunitetit, për të shmangur zjarret, jo vetëm në kontenierët e mbeturinave, por kudo në qytet.