Policia Bashkiake me masa administrative, për respektimin e sinjalistikës përkatëse rrugore, vertikale dhe horizontale.