Policia Bashkiake, masa administrative mjeteve të parkuara në korsitë e biçikletave dhe në hapësirën e destinuar për këmbësorët.