Policia Bashkiake, gjatë marrjes së masave administrative, ndaj individëve, që nuk respektojnë oraret e lëvizjes, 06:00-10:00 dhe 16:00-18:00.