Policia Bashkiake, gjatë aktivitetit për fëmijë : “Edukimi mbi Sigurinë Rrugore”.