Policia Bashkiake, bashkë me administratën e Njësisë Administrative Nr.4 dhe Shërbimet Sociale të Bashkisë së Tiranës, për ndarjen e pakove ushqimore, për familjet e identifikuara në nevojë, të kësaj Njësie.