PB, për lirimin e një hapësire publike në Rr:”Manol Konomi”, Njësia Administrative Nr.2.