Patrullat me bicikleta të Policisë Bashkiake, gjatë punës së përditshme, ndër të tjera, merren edhe me këshillimin e këmbësorëve, për të ecur të sigurtë në trotuare dhe jo në korsitë e dedikuara për lëvizjen e çiklistëve, pasi në këtë mënyrë shmangen edhe aksidentet e padëshiruara.