Në zbatim të Aktit Normativ Nr. 32, datë 12.10.2020, shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë marrë detyrat përkatëse dhe kanë nisur kontrollin mbi territor, sërisht me fokus në këshillimin e qytetarëve, por edhe ndëshkimin me masa administrative, në rastet e e neglizhencës, apo të rrefuzimit të mbajtjes së maskës.