Në Njësinë Administrative Zall Bastar, në mbështetje të strukturave përkatëse të Bashkia Tirane, për prishjen e një ndërtimi të paligjshëm.