Në mbështetje të kolegëve të Ujësjellës Kanalizime Tiranë, gjatë punës për zëvëndësimin e kolektorit të dëmtuar në Rr:”Ali Demi”.