Në mbështetje të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë, për lirimin e hapësirës publike të zaptuar me një kontenier të vendosur pa leje, në Njësia Administrative nr.6, Rr:”3 Dëshmorët”.