Në kuadër të “Projektit të rindërtimit”, në zonën e “5 Majit”, ka vijuar puna e institucioneve përkatëse të Bashkisë Tiranë, për prishjen e ndërtimeve të shpronësuara dhe lirimin e sheshit të ndërtimit.