Në kuadër të 7 Qershorit, Ditës Ndërkombëtare për Sigurinë e Ushqimit, Bashkia Tiranë, organizoi në Pazarin e Ri, Panairin e produkteve Bio, me fermerët e Njësive Rurale të Tiranës.