Në çdo lagje, rrugë të Tiranës, bashkë me Task Forcën e Punëtorët e Qytetit – Bashkia Tiranë, në reagim të shpejtë ndaj kërkesave, ankesave të komunitetit, drejtuar Policisë Bashkiake , për lirimet e hapësirave publike, apo të përbashkëta, të zaptuara me mjete rrethanore, me pa të drejtë.