Në Bovillë, për të mbështetur kolegët UKT-ës, gjatë punimeve për zëvëndësimin e linjës së vjetër me linjën e re, të ujit të pijshëm, në Tiranë.