Në Akademinë e Sigurisë, u organizua ceremonia e shpërndarjes së çertifikatave, për 50 punonjës të emëruar rishtazi pranë Policisë Bashkiake ,të cilët përfunduan me sukses trajnimin një mujor “Për formimin dhe kualifikimin e punonjësve të Policisë Bashkiake”.