Me këshillime në Parkun e Madh të Liqenit Artificial, për mbajtjen e maskës mbrojtëse nga qytetarët, respektimin e korsive te vrapimit, apo te biçikletave, si dhe vendosjen e mbrojtëses së gojës kafshës shoqëruese.