Masa administrative, ndaj mjeteve të parkuara në korsitë e biçikletave.