Krahas 50 marketeve të Tiranës , shërbimet e Policisë Bashkiake morën masa, për mbajtjen e radhës dhe distancave të sigurisë edhe në disa nga zyrat e Postës Shqiptare.