Kolegët që morën pjesë si garues në Maratonën e Tiranës.