Gjatë kontrollit të territorit, por edhe në ndjekje të gjithë ankesave që vijnë nga komuniteti, me mënyra të ndryshme të informimit, që bëjnë fjalë për zënien e hapësirave publike dhe përvetësimin me pa të drejtë të vendparkimeve me mjete rrethanore, duke jua rikthyer ato për shfrytëzim, të gjithë qytetarëve.