Duke ndëshkuar në çdo rast maksimalisht kundravajtësit, për të garantuar sigurinë e çiklistëve, si dhe për lëvizjen e lirshme në korsitë e tyre.