Disa herë në ditë, shërbimet e Policisë Bashkiake, janë në çdo shkollë, për sigurinë e nxënësve, mësuesve, prindërve.