Çdo mëngjes, në oraret 07:00-09:00, shërbimet e Policisë Bashkiake bashkë me Policia Rrugore, janë vendosur në pikat hyrëse të qytetit, për të këshilluar, devijuar, apo ndëshkuar me masa administrative sipas rastit, automjetet e transportit të përzier (ATP), të cilat hyjnë në qytet pa lejen e autoriteteve të Bashkia Tiranë, në kundërshtim me sinjalistikën rrugore të vendosur.