Çdo mëngjes, bashkë me Policinë Rrugore Tiranë, dhe shërbimet të tjera të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, kujdesemi për sigurinë e fëmijëve, jo vetëm teksa kalojnë rrugën në vijat e bardha, por edhe në vijim të procesit mësimor .