Çdo ditë, shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë vazhduar me monitorimin e linjave qytetëse e rrethqytetëse të autobuzëve, që operojnë në territorin e Bashkisë Tiranë, me qëllim kontrollin e respektimit të masave anti Covid19, nga qytetarët dhe stafi ndihmës i tyre, të parashikuara në protokollet e miratuara.