Pakujdesia, apo neglizhenca në këto ditë tejet të nxehta, përveç shkatërrimit të pronës së përbashkët, mund të bëhet shkak edhe për ndotje masive të ajrit, apo burim aksidentesh të tjera. Ndaj, të bëjmë kujdes të gjithë bashkë, për të shmangur zjarret, jo vetëm në kontenierët e mbeturinave, por kudo në qytet