Një bashkëpunim dhe koordinim i shkëlqyer, ndërmjet Policisë Bashkiake, Policisë Rrugore Tiranë dhe Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, të cilët morën masa për të bërë bllokimet dhe devijimet eventuale të trafikut, për të garantuar mbarëvajtjen dhe sigurinë e “Tiranathlon”.