Në vijim të aksioneve të mëparshme, shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë marrë masa sigurie, duke mbështetur strukturat e tjera të Bashkisë Tiranë, për prishjen e ndërtimeve dhe lirimin e ambjenteve të shpronësuara, në kuadër të projektit më të ri “Ndërtimi i terreneve sportive” në shkollën 9-vjeçare Kosova.