Në kuadër të “Projektit të rindërtimit”, në zonën e “5 Majit”, ka vijuar puna e institucioneve përkatëse të Bashkisë Tiranë, për prishjen e ndërtimeve të shpronësuara dhe lirimin e sheshit të ndërtimit, mbështetur nga shërbimet e Policisë Bashkiake, në bashkëpunim me strukturat e Policisë e Shtetit, për marrjen e të gjitha masave, duke garantuar këto institucione, që të zbatojnë kompetencat e tyre ligjore.