Në kuadër të ndjekjes së ankesave të ardhura nga komuniteti, në portalin e Bashkëqeverisjes, shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë mbështetur Punëtorët e Qytetit – Bashkia Tiranë, për lirimin dhe pastrimin e një hapësire publike në Rr:”Manol Konomi”, Njësia Administrative Nr.2, Tiranë.