Ndjekim me prioritet kontrollin e territorit, por edhe të gjitha ankesat që vijnë nga komuniteti, me mënyra të ndryshme të informimit, që bëjnë fjalë për zënien e hapësirave publike dhe përvetësimin me pa të drejtë të vendparkimeve me mjete rrethanore, duke jua rikthyer ato për shfrytëzim, të gjithë qytetarëve.