Jo vetëm në qendër të qytetit, por edhe në njësitë administrative rurale, punohet çdo ditë në ndjekje të ankesave të ardhura nga komuniteti, por edhe të konstatimeve të bëra nga shërbimet e Policisë Bashkiake.Së bashku me kolegët e drejtorive përkatëse të Bashkisë Tiranë po lirohen hapësirat e zaptuara me pa të drejtë, me mjete rrethanore.