Do të punojmë me të gjithë forcën tonë, për mbajtjen të lira të korsive të biçikletave në qytet, duke ndëshkuar në çdo rast maksimalisht kundravajtësit. Së pari, për të garantuar sigurinë e çiklistëve, për lëvizjen lirshëm në korsitë e tyre, e së dyti për të lehtësuar trafikun në qytet, pasi kush përdor biçikletën, e le makinën në shtëpi.