Çdo ditë në çdo lagje, bashkë me Task Forcën e Punëtorëve të Qytetit – Bashkia Tiranë , në ndjekje të ankesave të ardhura, për të pastruar rrugët, trotuarët dhe hapësirat publike, nga pengesat dhe zaptimet e kundraligjshme, me qëllim të shfrytëzimit të tyre nga i gjithë komuniteti.