Struktura

Policia Bashkiake nuk ka një organigramë të miratuar, por me urdhër të brendshëm, Kryeinspektori, ka bërë një ndarje të efektivit në sektorë dhe konkretisht:

  • Administrata
  • Sektori i Kontrollit të territorit
  • Sektori i Ruajtjes së objekteve
  • Sektori i Sigurisë rrugore
  • Sektori i Ligjshmërisë fiskale
  • Salla operative ( Zyra e informacionit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *