Shërbimet e Policisë Bashkiake , së bashku me Policinë Rrugore , do të marrin masa administrative maksimale, si dhe do të përdorin bllokues gome dhe mjet ngritës, sa herë do të konstatojnë kundravajtje, haptazi të parregullta.