Parku i Madh i Liqenit Artificial të Tiranës

Ky objekt ruhet nga punonjësit e Policisë Bashkiake në bazë të Vendimit Nr.27 dt. 30/04/2007 të Këshillit Bashkiak “Mbi caktimin e territorit të parkut të madh të Liqenit Artificial si zonë me trafik të kufizuar” dhe Urdhërin Nr. 220 dt. 17 /05/2007 të Kryetarit të Bashkisë Tiranë “Mbi organizimin e planit të lëvizjes dhe orareve në zonën me trafik të kufizuar të Parkut të Madh i Liqenit Artificial” si edhe shkresa e Nën/Kryetares së Bashkisë me Nr. 6065 dt. 23/04/2014 “Marrje masash për rritjen e sigurisë dhe përmisimit të situatës në Park”.

Krahas detyrave për ruajtjen dhe sigurinë publike si dhe detyrave funksionale të dala nga vendimet dhe urdhërat e Keshillit Bashkiak dhe Kryetarit të Bashkisë për kalimin e Parkut në zonë me trafik të kufizuar ka dhe detyra specifike si:

 • Ruajtja e pasurise publike;
 • Ndalimi i lëvizjes së biçikletave;
 • Lëvizja e kafshëve pa maska mbrojtëse apo dhe ndalirnin e lejimit të lëvizjes plotësisht të lirë të tyre nga ana e pronarëve;
 • Ndalimin e vendosjeve të pompave të ujit për qëllime tregtare (lavazh, etj.),
 • Ndalimin e shkarkimit të ujërave të zeza nga subjektet private;
 • Parandalimin e prerjes së pemëve;
 • Parandalimin e rënies së zjarrit si dhe marrja e masave në rastet kur bie zjarr.

Duke parë shtrirjen territoriale të Parkut si dhe një studirn i bërë nga ana jonë mendohet të kryhet shërbimi nga Sektori i Objekteve me 3 postoblloqe 1 vendroje dhe 2 patrulla duke i vendosur si me poshtë vijon :


Postoblloku Nr.1
 • Të mos lejojë qarkullimin e mjeteve motorrike pa autorizimin përkatës si dhe biç
 • Ruan dhe siguron pjesën veriperëndimore të parkut deri tek Juvenilja .
 • Të mos lejojë prerjen e pemëve.
 • Të mos lejojë lëvizjen e qenve pa maska si dhe të këshillojë pronarët e kafshëve që mos t’i lëshojnë pasi përbëjnë rrezik për qytetarët e tjerë.
 • Bashkëpunon me punonjëset e Ndërmarrjes së Gjelbërimit për probleme te ndryshme
 • Në rastet kur kerkojnë ndihmë punonjësit e kësaj ndërmarrje ndërhyjnë për normalizimin e situatës .
 • Të dijë ku janë mjetet e M.K.Z dhe të dijë t’i përdorë ato si dhe të marrë masa konform ligjit në rastet e rënies së zjarrit.
 • Në raste të kundërshtimit me forcë apo edhe të ngjarjeve që lidhen me kryerjen e detyrave të shërbimit , njofton menjëherë Inspektorin përgjegjës , Sallën e Informacionit së Policisë Bashkiake dhe në raste të nevojës së menjëhershme kërkon ndihmën e punonjësit në shërbim të patrullës Nr.1.
 • Në raste të vecanta kërkon edhe ndihmën e Policisë së Shtetit , duke vënë në dijeni Inspektorin përgjegjës si dhe sallën e Informacionit të Policisë Bashkiake.
 • Marrja dhe dorëzimi i shërbimit bëhet me proçes-verbalin përkatës në librin e marrjes dhe dorëzimit të shërbimit kundrejt firmës duke kontrolluar të gjithë objektin dhe në rast se ka inventar shërbimi dorëzohet kundrejt inventarit.
 • Të mos tërheqë vëmendjen nga shërbimi kur i drejtohen shtetas të ndryshëm. Për ti sqaruar pergjigjet shkurt dhe me kulturë.
 • Të sqarojë qytetarët për probleme në lidhje me Bashkinë dhe i drejton ata për në zyrën e Informimit Qytetar.
Postoblloku Nr.2
 • Te mos lejojë qarkullimin e mjeteve motorrike pa autorizimin përkates si dhe biçikletave.
 • Ruan dhe siguron pjesen perëndimore të parkut deri tek Universiteti.
 • Të mos lejoëe prerjen e peëeve.
 • Të mos lejojë lëvizjen e qenve pa maska si dhe të këshilloëe pronaëet e kafshëeve që mos ti leëhojnë pasi përbëjnë rrezik për qytetarët e tjerë.
 • Bashkëpunon me punonjëset e Ndermarrjes së Gjelbërimit për probleme të ndryshme.
 • Në rastet kur kërkojnë ndihmë punonjësit e kësaj ndërmarrje ndërhyjnë për normalizimin e situatës.
 • Të dijë ku janë mjetet e M.K.Z dhe të dijë t’i përdorë ato si dhe të marrë masa konforme ligjit në rastet e rënies së zjarrit.
 • Në raste të kundërshtimit me forcë apo edhe të ngjarjeve që lidhen me kryerjen e detyrave të shërbimit, njofton menjëherë Inspektorin përgjegjës, Sallën e Informacionit të Policisë.
 • Bashkiake dhe në raste të nevojës së menjëhershme kërkon ndihmën e punonjësit në shërbim të patrullës Nr.1 .
 • Në raste te veçanta kërkon edhe ndihmën e Policisë së Shtetit , duke vënë në dijeni
Inspektorin përgjegjës si dhe sallën e Informacionit të Policisë Bashkiake.  
 • Hyrja nga krahu lindor shkolla “Willson”
 • Marrja dhe dorëzimi i shërbimit bëhet me proçes-verbalin përkatës në librin e marrjes dhe dorëzimit të shërbimit kundrejt firmës duke kontrolluar të gjithë objektin dhe në rast se ka inventar shërbimi dorëzohet kundrejt inventarit.
 • Të mos tërheqë vëmendjen nga shërbimi kur i drejtohen shtetas të ndryshëm. Për t’i sqaruar përgjigjet shkurt dhe me kulturë.
 • Të sqarojë qytetarët për probleme në lidhje me Bashkinë dhe i drejton ata për në zyrën e Informimit Qytetar.
Postoblloku Nr.3
 • Të mos lejojë qarkullimin e mjeteve motorrike pa autorizimin përkates si dhe biçikletave.
 • Ruan dhe siguron pjesën lindore të parkut deri tek shkolla “Willson”
 • Të mos lejojë prerjen e pemëve.
 • Të mos lejojë hedhjen e inerteve në pjesën deri tek banesat private në të dy anët e rrugës.
 • Të mos lejojë lëvizjen e qenve pa maska si dhe të këshillojë pronarët e kafshëve që mos t’i lëshojnë pasi përbëjnë rrezik për qytetarët e tjerë.
 • Bashkpunon me punonjëset e Ndërmarrjes se Gjelbërimit për probleme të ndryshme.
 • Në rastet kur kërkojnë ndihmë punonjësit e kësaj ndërmarrje ndërhyjnë për normalizimin e situatës.
 • Të dijë ku janë mjetet e M.K.Z dhe të dijë t’i përdorë ato si dhe të marrë masa konform ligjit në rastet e rënies së zjarrit.
 • Në raste të kundërshtimit me forcë apo edhe të ngiarjeve që lidhen me kryerjen e detyrave të shërbimit, njofton menjëherë Inspektorin përgjegjës, Sallën e Informacionit të Policisë Bashkiake dhe në raste të nevojës së menjëhershme kërkon ndihmën e punonjësit në shërbim të patrullës Nr.1 .
 • Në raste të veçanta kërkon edhe ndihmën e Policisë se Shtetit , duke vënë në dijeni Inspektorin përgjegjës si dhe sallën e Informacionit të Policisë Bashkiake.
 • Marrja dhe dorzimi i shërbimit bëhet me proçes-verbalin përkatës në librin e marrjes dhe dorëzimit të shërbimit kundrejt firmës, duke kontrolluar të gjithë objektin dhe në rast se ka inventor, shërbimi dorëzohet kundrejt inventarit.
 • Të mos tërheqë vëmendjen nga shërbimi kur i drejtohen shtetas të ndryshëm. Për t’i sqaruar përgjigjet shkurt dhe me kulturë.
 • Të sqarojë qytetarët për probleme në lidhje me Bashkinë dhe i drejton ata për në zyrën e Informimit Qytetar.
Vendroje fikse
 • Marrja dhe dorëzimi i shërbirnit bëhet me proçes-verbalin përkates në librin e marrjes dhe dorëzimit të shërbimit kundrejt firmës duke kontrolluar të gjithë objektin dhe në rast se ka inventor, shërbimi dorëzohet kundrejt inventarit.
 • Të dijë ku janë mjetet e M.K.Z dhe të dijë ti përdorë ato si dhe të marrë masa konform ligjit në rastet e rënies së zjarrit
 • Të mos tërheqë vëmendjen nga shërbimi kur i drejtohen shtetas të ndryshëm. Për t’i sqaruar përgjigjet shkurt dhe me kulturë.
 • Bashkëpunon me punonjësit e Administratës dhe ndërhyn kur ata i kërkojne ndihmë.
Ndalohet rreptësisht të lëvizë në ambjentet e brendshme të Objektit pa shkaqe shërbimi.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *