Baza ligjore e punes e Sektorit te Sigurise Rrugore

Puna e Sektorit të Sigurisë Rrugore regullohet nga ligje, vendime, urdhëra e urdhëresa si mëposhtë:

  • Ligji nr. 8224 datë 15/05/1997. Për“Organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe Komunës”.
  • Neni 7 (me përjashtim të pikes 12), neni 11, pika 1 shkronjat “a” dhe “e” ; neni 11 pika 1 shkronjat “a” dhe “e”; neni 85,86,87,89,155 pika 6, 156 pika 1 shkronjat “g” dhe “h”, pika 2 shkronjat “d”, “e”, “g”, “h”, “l”, “j”, “k”, dhe “I” të Ligjit nr. 8378 datë 22/07/1998 “Kodi Rrugor i Republikës të Shqipërisë”i ndryshuar me Ligjin nr. 9808 datë 24/09/2007.
  • Vendimi Nr. 76 datë 27/12/2007 “Për një shtesë në vendimin e Këshillit Bashkiak Nr. 6 datë 26/01/2001 “Per vendosjen e gjobave nga Bashkia e Tiranes”e planit të lëvizjes të automjeteve në qytetin e Tiranës”
  • Urdhër Nr. 4913 datë 24/06/2008 i Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Financave për “Miratimin e tarifave të shërbimeve që realizojnë Institucionet e Ministrisë së Brendshme për të ardhurat nga veprimtari ekonomike”
  • Urdhëresa Nr. 826 date30/07 /2010 e Kryetarit të Bashkisë Tiranë mbi “Proçeduren e heqjes, transportimit, ruajtjes dhe njoftimit të vendit të ruajtjes të mjetit në rastin e parkimit të mjetit në vendet e ndaluara”
  • Urdhëresa Nr. 14444 datë 06/10/2015 mbi “Organizimin e planit të levizjes të automjeteve në qytetin e Tiranës”
  • Urdhëresa Nr.20059 datë 09/12/2015 për “Caktimin e stacionit (provizor) të mjeteve të linjave ndërqytetëse me intenerar hyrës-dalës në rrugën interurbane kryesore Tiranë- Durrës, rrugën interurbane dytësore Tiranë –Kavajë”.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *