Objektet e Banesave Sociale

Adresa:

Ky objekt ruhet nga punonjesit e Policise Bashkiake me sistem 24-oresh.

Krahas detyrave per ruajtjen dhe sigurine publike ne objekt punonjesi i Policise duhet qe te jete model sine paraqitje por edhe ne komunikim me qytetaret dhe punonjesit e zyrave te administrates.

Objekt i ruajtjes jane 5 ndertesat e Banesave Sociale.Punonjesi i policise qendron ne te objektit.

Detyrat:

  • Ruan dhe siguron hyrjet kryesore te objekteve.
  • Nuk lejon parkimin e automjeteve ne hyrje te objektit apo te zihen rruget hyrse te objekteve.
  • Mban nen vezhgim pjesen perpara objekteve dhe pjeset anesore, per levizje dhe veprime te
  • dyshimta te personave te jashtem.
  • Ne raste te kundershtimit me force apo edhe te ngjarjeve qe lidhen me kryerjen e detyrave te sherbimit, njofton menjehere Inspektorin pergjegjes , Sallen e Informacionit te Policise Bashkiake dhe ne raste te nevojes se menjehershme kerkon ndihmen e punonjesit ne sherbim ne vendrojen Nr.2.
  • Ne raste te vecanta kerkon edhe ndihmen e Policise se Shtetit, duke vene ne dijeni Inspektorin pergjegjes si dhe sallen e Informacionit te Policise Bashkiake.
  • Marrja dhe dorzimi i sherbimit behet me proces-verbalin perkates ne librin e marrjes dhe dorëzimit te sherbimit kundrejt firmes duke kontrolluar te gjithe objektin dhe ne rast se ka inventar sherbimi dorzohet kundrejt inventarit.
  • Te dije ku jane mjetet e M.K.Z dhe te dije ti perdore ato si dhe te marre masa konforme ligjit ne rastet e renies se zjarrit.
  • Te mos terheqe vemendjen nga sherbimi kur i drejtohen shtetas te ndryshem. Per ti sqaruar pergjigjet shkurt dhe me kulture.
  • Bashkpunon me punonjesit e Administrates dhe nderhyne kur ata i kerkojne ndihme.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *