Në kuadër të “Projektit të rindërtimit”, në zonën e “5 Majit”, ka vijuar puna e institucioneve përkatëse të Bashkisë Tiranë, për prishjen e ndërtimeve të shpronësuara dhe lirimin e sheshit të ndërtimit, mbështetur nga shërbimet e Policisë Bashkiake, në bashkëpunim me strukturat e Policisë e Shtetit, për marrjen e të gjitha masave, duke garantuar këto institucione, që të zbatojnë kompetencat e tyre ligjore.

Read more

Ka vijuar puna e shërbimeve të Policisë Bashkiake , në bashkëpunim të ngushtë me strukturat e Policisë së Shtetit, për marrjen e të gjitha masave, duke garantuar institucionet përkatëse të Bashkisë Tiranë, që të zbatojnë kompetencat e tyre, për prishjen e ndërtimeve të shpronësuara në zbatim të akteve ligjore në fuqi dhe lirimin e sheshit të ndërtimit, në kuadër të “Projektit të rindërtimit”, në zonën e “5 Majit”.

Read more

Mos parko në kundërshtim ne sinjalistikën rrugore të vendosur, respekto normat elementare të parkimit të automjetit, të drejtat e këmbësorëve , apo përdoruesve të tjerë të rrugës, siç i respekton ato, në vendet nga ti vjen. Shërbimet e Policisë Bashkiake , së bashku me Policinë Rrugore , do të marrin masa administrative maksimale, si dhe do të përdorin bllokues gome dhe mjet ngritës, sa herë do të konstatojnë kundravajtje të tilla, haptazi të parregullta.

Read more